Nieuwsarchief

2018 december Rollade actie kerst ! Bestellen kan nog !

Tot en met 8 december kunnen de rollades nog besteld worden.  Ze zijn heerlijk !

De kosten voor Rood-Wit stijgen. Ook voor de komende jaren zal het steeds moeilijker worden om met onze huidige inkomsten alle kosten te kunnen betalen. Rood-Wit moet daarom creatief zijn. En daarom is er weer een Rollade actie. Help uw club door rollades te kopen. De rollades zijn heerlijk en niet duur. En per rollade gaat er € 2.50 naar de vereniging.
.
.
.
.
.
Knallende ACTIE !
.
In samenwerking met J. van de Kraats Kipspecialiteiten hebben we weer een smakelijke Kerstactie !
.
Voor slechts € 7,50 krijgt u/jij een heerlijk gekruide kipdijfilet rollade van
ca. 1 kilo voor een fantastische maaltijd.
.
.
Per rollade gaat € 2,50 naar “Rood Wit”
.
.
Ook leuk om als bedrijf aan je relaties cadeau te doen of om als attentie te geven!
.
Bestellen kan t/m zaterdag 8 december  2018.
.
De rollades kunnen zaterdag 15 december tussen 11.00 en 13.00 uur in de kantine, op vertoon van uw/je betaalbewijs, afgehaald worden.
.
Met vriendelijke groet, Jeugdbestuur Rood-Wit’58
.

20 december : oliebollentraining = snipperdag !

Heb  je voor de vrijdag op tijd al een snipperdag aangevraagd : 

Donderdag 20 december is er weer een oliebollentraining. Op de training gooien we alle elftallen door elkaar en spelen we een toernooi. Daarna in de kantine gooien we weer alle elftallen door elkaar en eten we een oliebol en een kippenpootje. En als we geluk hebben geeft Elbert nog een draai aan het rad van Fortuin.  

20181113 Verslag van de algemene Jaarvergadering

Beste Roodwitters,

Omdat wij als bestuur openheid willen geven en omdat we de aangenomen contributieverhoging duidelijk willen uitleggen, hieronder een verslag van de vergadering en een onderbouwing van de verhoging. Wij vragen uw begrip voor deze noodzakelijke aanpassing. Het bestuur.

.

.

Verslag Algemene Jaarvergadering 2018

 .

In een redelijk gevulde kantine opende voorzitter Gerard van de Kamp de vergadering. Na wat algemene zaken benoemd te hebben, werden de notulen van vorig jaar goedgekeurd.

Hermien Schoonbeek had aan de hand van diverse foto’s een mooi jaarverslag gemaakt. Hier was weer te zien dat Rood-Wit een club in beweging is. Er was genoeg gebeurd. Vooral ook de sponsoring van kleding en de diverse activiteiten trokken de aandacht.

Daarna het jaarverslag van de penningmeester : De afronding van de tribune met zonnepanelen en de aanschaf van een compleet gesponsorde bus werden genoemd. Hier kwamen de eerste waarschuwende woorden al : de BTW op consumptiegoederen gaan van 6 naar 9%. De btw van de Stichting Buiten Sport kan niet meer afgetrokken worden en de gemeende betaald geen groot onderhoud meer, waardoor de Stichting zonder inkomsten zit. Aangezien Rood-Wit huurt van de stichting betekent dit direct hogere kosten voor onze vereniging. Onder aan dit verslag meer hier over. De kascommissie had geen onregelmatigheden gevonden.

Daarna kwamen de jubilarissen aan de beurt. 21 personen jubileerden, wat natuurlijk teveel was voor de avond. Vier mensen met 40 jaren, 2 met 50 jaren en 4 personen met 60 jaar, geweldig dat er zoveel mensen zo lang trouw zijn aan onze club. Dick Jansen en Dhr. Tolhoek waren zestig jaar lid, maar konden vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Gelukkig waren Henk Morren en Jan Willemsen wel aanwezig. Zij werden, met de andere jubilarissen, toegesproken door de voorzitter, die voor iedereen een persoonlijke noot had.

De Penningmeester Martin Willemsen heeft er drie jaar opzitten en was dus aftredend, maar gelukkig ook herkiesbaar. Met een unanieme instemming van de aanwezigen, heeft hij zijn periode weer met drie jaar verlengd. Dit gold ook voor voorzitter Gerard van de Kamp. Hij heeft er zes jaar opzitten en gaat ook de komende drie jaar zijn best doen voor Rood-Wit. De aanwezigen werden bedankt voor hun vertrouwen in dit dagelijks bestuur. Aftredend lid Aalt van Sligtenhorst werd met een bloemetje bedankt voor zijn bijdragen in de afgelopen jaren. Gelukkig kon in de persoon van Jan Doppenberg een nieuw bestuurslid begroet worden, zodat we weer met vijf man vertegenwoordigd zijn.

Als laatste kwam er nog een bestuurs-mededeling over de kosten en opbrengsten bij onze vereniging. Om onze club financieel gezond te houden en om niet in de schulden te komen, moeten er echt maatregelen genomen worden. Hieronder een overzicht van de onverwachte kosten en een overzicht van de maatregelen, welke noodzakelijk zijn om dit op te vangen.

Het bestuur gaf aan het een moeilijke beslissing te vinden om de contributie te verhogen, maar hoopte op begrip van de aanwezige leden. Na een duidelijke uitleg werd er begrijpend geknikt in de kantine en er waren geen bezwaren tegen de verhoging.

 .

 .

 .

 .

 .

Financiële situatie 2018-2020

Per 1 januari zijn de volgende zaken nadelig.

1.       Het Btw-tarief op etenswaren wordt verhoogd van 6 naar 9 %               

2.       De sportvrijstelling BTW aftrek wordt door regering afgeschaft.                            

3.       Gemeente betaald geen groot onderhoud meer                                          

 .

Oplossing, deels uitgevoerd

 .

a.       Het jaarbedrag voor een reclamebord is verhoogd                                         

b.      Kantineprijzen gaan stijgen per 1 januari 2019  i.v.m. btw-tarief                            

c.       Meedoen voor maatschappelijke subsidie gemeente.                               

d.      Verwachte opbrengst zonnepanelen minus kosten                                      

e.      Extra verhoging contributie (normaal 2%, nu 10%)                                        

 .

0 t/m 6 jaar          € 25,00            wordt € 27,50

7 t/m 12 jaar        € 100,00          wordt € 110,00

13 t/m 18 jaar      € 127,00          wordt € 140,00

Vanaf 19 jaar        € 168,00          wordt € 185,00

35+ voetbal           € 87,00            wordt € 95,00

Rustend lid           € 50,00            wordt € 55,00

 

 

 

Kerst klaverjassen op vrijdag 14 december

VRIJ KERSTKLAVERJASSEN
.
.
Vrijdag 14  december a.s. organiseren wij een

vrije kerstklaverjasavond.

Als u hieraan mee wilt doen, dient u zich vóór
13 december a.s. op te geven aan de bar
(0341 – 491331) of bij
Henk Morren (06-20069340)

Het prijzenpakket zal, zoals gewoonlijk, weer
rijkelijk gevuld zijn met smakelijke prijzen.

De inleg bedraagt € 4,00 per persoon.

De aanvang is om 19.45 uur precies.

De klaverjaskommissie.

Rabobank Clubkas campagne. Bedankt Rabobank, bedankt stemmers !

Donderdag 8 november was de uitreiking van de Rabobank clubkas campagne in het filiaal te Putten.

Ieder jaar besteed de Rabobank Randmeren een deel van de winst aan de lokale samenleving.
Dit jaar was er weer veel geld te verdelen onder de gemeentes, behorende bij Randmeren.

De Puttense verenigingen zijn altijd heel actief en haalden dus ook het meeste geld op van de vijf gemeenten.

Door de Roodwitters en natuurlijk ook door mensen die Rood-Wit een warm hart toedragen, werd er goed gestemd op onze club.

Heb je een rekening bij de Rabobank en ben je lid van de Rabobank kon je stemmen. Je stem was dit keer ruim 9 euro waard.

Er werd een bedrag van € 755,00 opgehaald. Een geweldig bedrag.

Rabobank Randmeren, bedankt voor de cheque en de stemmers bedankt voor hun stem.

Het bestuur,

s.v. Rood-Wit ’58

.

Uitbreiding van de sponsorcommissie : van harte welkom.

 

Uitbreiding van de sponsorcommissie van harte welkom.

.

Erik Jansen, leider bij Rood-Wit en vader van 2 voetballende kinderen, komt het team versterken.

Het bestuur en de sponsorcommissie zijn erg blij met deze uitbreiding. Het geeft meer mogelijkheden om b.v. projecten te starten.

De sponsorcommissie bestaat sinds kort uit (jonge) enthousiaste mensen, die echter natuurlijk ook een druk leven hebben. Maar er staat een goede structuur en dat is belangrijk. Sponsorinkomsten zijn in deze tijden van stijgende kosten heel belangrijk.

.

Hierbij willen we ook alle leden van Rood-Wit vragen om mee te denken met Rood-Wit.

Kent u mensen/bedrijven die graag iets voor Rood-Wit willen betekenen, neem dan contact op met de SC (SponsorCommissie). Ze zijn te bereiken via het email-adres :  sponsoring@roodwit-putten.nl

.

Binnen de commissie zijn er enkele taken verdeeld :

Voorzitter is Casper Maaijen; Hij coördineert de werkzaamheden en zal verlenging van sponsorcontracten verzorgen. Natuurlijk in samenspraak met het bestuur, welke hier ook direct bij betrokken zullen blijven.

Secretaris is Jan van der Horst;  Hij verzorgt de administratieve kant en is verantwoordelijk voor de administratie en vervolgen van contracten. Tevens verzorgt hij de communicatie met de website, programmablaadje en de logo’s  op het tv-scherm in de kantine.

Bordsponsors, Geurt van Hierden;   Nadat er door hem al een mooi aantal borden geplaatst zijn, is Geurt er klaar voor om i.s.m. Reclame Pasman uw aanvragen te verwerken.

Kledingsponsors, Ina Klaster;  Ze hoort graag als er bedrijven kleding willen sponsoren. Zij verzorgt dan het hele traject. Vanaf het eerste contact met de sponsor, tot en met de uitreiking en de publiciteit op de website, Facebook en evt. de krant. Natuurlijk wordt zij ondersteund door de andere leden en ons bestuur.

.

Dus hierbij nogmaals de oproep :  Weet u iemand die Rood-Wit wil sponsoren;  neem dan s.v.p. contact op met de sponsorcommissie. Spreek de bovengenoemde personen direct aan, of stuur een mailtje naar sponsoring@roodwit-putten.nl

 

Zaterdag 10 november : herinnering lotenboekje inleveren !!

Afgelopen zaterdag 3 november zijn er een mooi aantal boekjes afgegeven.

Mocht je je boekje zijn vergeten: Inleveren kan de komende week nog. Zolang de Grote Clubactie doos nog boven op de koeling achter de bar staat, kunnen de loten nog verwerkt worden.

201810 Van de Brug verlengt co-sponsorschap.

De tankwagens zie ik dagelijks rijden. Ik zwaai altijd, want misschien zit Piet of Gert wel achter het stuur. Vandaag ging ik naar het kantoor van Van de Brug Int. Tanktransport b.v. voor een afspraak met Arjanne Stoffelsen Van de Brug. Dat werd nog heel gezellig. Arjanne vertelde van alles over het bedrijf en de medewerkers en het was leuk om te horen hoe dit familiebedrijf al die vrachtwagens op de weg houd.

En het is een echt familiebedrijf, waar ze ook met trots over verteld. Rien is nog regelmatig op het werk te vinden en zijn twee dochters, schoonzoon en zoon zitten op kantoor. Van de Brug heeft veel werknemers die al jaren in dienst zijn en zij besteden veel aandacht aan de duurzaamheid van de mensen. Oudere werknemers hoeven bv. geen zaterdag diensten te draaien.

Het was ook leuk om te horen wat voor band er is met onze club. Arjanne was goed op de hoogte hoe het met Rood-Wit gaat en intussen ben ik op de hoogte hoe het met Van de Brug gaat. We zagen veel overeenkomsten en dat was leuk om te horen. Wij zijn als club dan ook heel blij met een sponsor als Van de Brug en daarom was het ook fijn dat het co-sponsorschap weer met drie jaar werd verlengd.

.

Familie Van de Brug:   Heel erg bedankt voor jullie steun.

.

 

Hoofdsponsoren
Clubsponsoren
Subsponsoren
Cosponsoren
Sponsor Kliks