20171109 Veiligheid

Putten, 4 november 2017

Betreft: Veiligheid
.
Aan de ouders en/of verzorg(st)ers van alle Rood-Wit’58 jeugdleden

Op de laatste ouderavond, is er naar aanleiding van een paar actuele gebeurtenissen gesproken over het onderwerp veiligheid.

Als eerste kunnen we u melden dat we op zoek zijn naar een vertrouwenspersoon, waar een ieder met zijn of haar opmerkingen en waarnemingen terecht kan. Omdat het niet gemakkelijk is om daar een juist iemand voor te vinden, duurt het echter nog even voor we daar concreet over kunnen zijn. We hebben Buurtzorg Jong hierin trouwens om advies gevraagd.

Een tweede punt is de veiligheid op trainingsavonden. We leven helaas in een maatschappij waarin rare dingen gebeuren. Gelukkig hebben we hier als vereniging nooit mee te maken gehad, maar het lijkt ons wel goed om (ter voorkoming van) ‘samen met jullie als ouders’ alert te zijn. Zeker nu de wintertijd weer is ingegaan en een aantal wegen rondom onze velden toch wel erg donker zijn.

We adviseren u daarom om uw kind niet alleen door het donker naar de vereniging te laten fietsen. Laat ze met een aantal samen naar de trainingen gaan of probeer hen met wat andere ouders per toerbeurt naar de trainingen te brengen. Verder kan het ook van belang zijn om er met uw kind over te praten, hoe hij/zij moet handelen in situaties waar niemand ooit in terecht hoopt te komen. De teamleid(st)er zal u bij vragen hierover zeker willen adviseren.

Tot slot nog de verlichting van de fietsen. Voor het merendeel van u zal dit niet nodig zijn, maar toch adviseren we u erop te letten dat uw kind ‘goed zichtbaar’ op weg naar onze vereniging gaat.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende via 06-30514134 of insiderhenk@gmail.com

Namens het jeugdbestuur van Rood-Wit ’58

Henk Doppenberg