20180529 Tanken bij Guliker ? Dan kunt u voor onze jeugd sparen !

U hebt het vast al op de achterkant van onze bus gezien. Als u tankt bij Guliker aan de Ambachtstraat, dan spaart u mee voor onze jeugd.
Voor elke liter getankte brandstof wordt er een bedrag opzij gezet voor Rood-Wit. Dit bedrag wordt dan jaarlijks door Gulikers uitgekeerd.
Onze mede-hoofdsponsor was al een groot-investeerder van de jeugdbus, en komt nu al weer met de volgende actie.
Het uit te keren bedrag moet wel aan de jeugd besteed worden. Maar dat zal geen probleem zijn. Nieuwe trainingsballen ?
.
.
Gaat u binnenkort tanken ? Loop dan even het kantoor binnen om uw pas om te ruilen. Dan gaat de teller lopen voor de jeugd.
Tankt u nog niet bij Guliker ? Dat is jammer, want Guliker is goedkoop en ondersteunt onze club op vele fronten !
.

.
.