Vertrouwenspersoon Mario Bos

.

Vertrouwenspersoon Mario Bos

.

Net als steeds meer andere verenigingen, heeft ook Rood-Wit’58 met ingang van heden een vertrouwenspersoon. Het gaat om Mario Bos. Samen met zijn vrouw eigenaar van Dagbesteding Ietz Anders en vroeder jeugdleider bij onze vereniging.

.

.

.

.

.

.

Hieronder tref je het reglement aan op basis waarvan de vertrouwenspersoon werkt.

Reglement vertrouwenspersoon

Het bestuur van Rood- Wit’58 (hierna te noemen de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels.

  1. Taken vertrouwenspersoon
  2. Ongewenst gedrag
  3. Vertrouwelijkheid

.
Taken vertrouwenspersoon
.
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging,

Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding.

Bemiddeling naar aanleiding van de melding

Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties; (anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging.

Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

.
Ongewenst gedrag 

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

– Seksuele intimidatie
– Agressie en geweld
– Pesten
– Discriminatie
– Interne criminaliteit

Ook zorgen voor het wielzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

..

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Heb je vragen, problemen of klachten die betrekking hebben op het bovengenoemde? Neem dan contact op met vertrouwenspersoon Mario Bos. Hij zal vertrouwelijk met je praten.

.

Gegevens Mario Bos:

Telefoon 06-24982761
email: mario@ietz-anders.nl

Zijn adres voor wie zijn/haar verhaal liever per brief wil melden is:

Nijkerkerstraat 39
3882 PD Putten