BOA’s controleren!

LET OP LET OP LET OP !
We zijn gebeld door de Boa’s van de Gemeente Putten.
Er lopen jongens uit Voorthuizen en Putten op het Rood-Wit park te voetballen.
De Boa’s maken proces verbaal op en sturen de jongelui weg.