Lid worden

Lid worden van s.v. Rood-Wit ’58 kan eenvoudig door het inschrijfformulier te downloaden, te printen en het daarna in te vullen, te ondertekenen, te scannen en op te sturen naar ledenadministratie@roodwit-putten.nl of in te leveren bij het adres onderaan het formulier.

Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen, deze staan uitgewerkt onder het kopje contributie.

Contributie

Speel je als pupil of junior mee met de competitie, dan betaal je € 15,00 extra per jaar voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Vanaf 19 jaar, moet je zelf het vervoer regelen.

35+ en niet spelende leden zijn geen lid van de KNVB en kunnen dus niet invallen in andere senioren elftallen. Indien je als 35+ lid of als niet spelend lid wel af en toe een wedstrijd mee wil doen in een elftal, kost dit € 15 euro extra voor het lidmaatschap van de KNVB.

Contributie per seizoen 2021/2022*

LeeftijdscategorieContributieReisgeld
0 t/m 6 jaar€ 30,00
7 t/m 12 jaar€ 120,00€15,00
13 t/m 18 jaar€ 150,00€15,00
Vanaf 19 jaar€ 200,00
35+ voetbal€ 105,00
Niet spelend / rustend lid€ 60,00

Contributie kan per kwartaal of per jaar voldaan worden via automatische incasso.
Als u geen toestemming geeft voor automatische incasso, dan brengen wij u € 3,50 administratiekosten in rekening en moet u ervoor zorgen dat het bedrag voor elke eerste van het kwartaal is bijgeschreven op bankrekeningnr: NL53 RABO 0354 2584 27  van de Rabobank Putten t.n.v. Rood-Wit

Zijn er meerdere thuiswonende jeugdleden in een gezin, wordt er 10% korting verleend vanaf het tweede lid.

Afmelden of wijzigen

Mocht je minder of niet meer gaan voetballen en wil je, je daarom afmelden, weet dan, dat we ook een rustend lidmaatschap hebben. Je blijft dan lid van Rood-Wit, maar speelt niet meer actief in een team. Wel ben je van harte uitgenodigd, om af en toen nog eens mee te trainen, of je te melden op gezellig avonden die regelmatig worden georganiseerd door Rood-Wit.

Wil je dit laten regelen, of wil je toch echt je lidmaatschap opzeggen, dan kan dat door middel van een mail naar: ledenadministratie@roodwit-putten.nl

Je ontvangt altijd een bericht van je afmelding, dus heb je na een week nog steeds niets gehoord, dan kun je ook altijd even bellen naar Wenda van de Ruitenbeek (0341-842459).