De oprichting

8 september 1958

Ondanks dat het officiële oprichtingsjaar van sportvereniging Rood-Wit ’58 1958 is, stamt het meest prille begin uit de jaren dertig. In deze tijd was er sprake van een soort voetbalvereniging in het buitengebied van Putten. Deze aanzet tot een voetbalvereniging voor de jeugd van het buitengebied groeide nooit uit tot…

Lees meer

Het eerste bestuur

30 september 1958

Het allereerste bestuur van onze vereniging bestond uit de volgende personen: P. Oosterbroek – voorzitter J. Doppenberg – secretaris J. van Tol – penningmeester J. Schreuder – lid B. Schuit – lid G. v. d. Brink – lid G. Schuit – lid In die tijd was het gebruikelijk dat er…

Lees meer

Van buurtclub tot voetbalvereniging

23 november 1958

De oprichting van de Sportvereniging Rood-Wit ’58 betekende nogal wat voor de buurtschappen Veenhuizerveld, Huinen, Poolse Driesten en Krachtighuizen. Eindelijk werd er wat gedaan voor de jeugd van deze buitengebieden. De mensen van het allereerste uur die zich sterk maakten om de s.v. Rood-Wit ’58 gestalte geven waren: Gerrit Schuit,…

Lees meer

De eerste wedstrijd

29 augustus 1959

Tijdens de oefenperiode ging men op zoek naar een geschikt terrein waar we ons definitief konden vestigen. Uiteindelijk kwam men terecht bij Jan Westerveld de plaatselijke rijwielhandelaar. Deze verhuurde Rood-Wit het terrein, dat later werd gekocht, waar nu nog steeds wordt gespeeld. Loonbedrijf M. van den Brink werd aangezocht om…

Lees meer

De contributie

30 augustus 1960

Contributie moest er natuurlijk ook worden betaald. Jeugdleden tot 16 jaar betaalden f 6,00 per jaar, voor jeugdigen van 16 tot 18 jaar werd een bedrag van f 9,00 per jaar vastgesteld. Ook ten tijde van de oprichting vond men bij Rood-Wit al dat je bij het bereiken van de…

Lees meer

De competitie

31 augustus 1963

Tijdens de oefenperiode ging men van bestuurswege naarstig op naar een geschikt terrein waar we ons definitief konden vestigen. Uiteindelijk kwam men terecht bij Jan Westerveld de plaatselijke rijwielhandelaar. Deze verhuurde Rood-Wit het terrein, dat later werd gekocht, waar nu nog steeds wordt gespeeld. Loonbedrijf M. van den Brink werd…

Lees meer

De accommodatie

1 juni 1965

De oprichting was een feit en Putten had er een tweede voetbalvereniging bij. De toen zittende Gemeenteraad wees ons een terrein toe, waarop wij een seizoen lang (buiten mededinging) konden deelnemen aan de competitie. Dit allereerste “voetbalveld” van de s.v. Rood-Wit bevond zich op de hoek van de Boeschoterweg en…

Lees meer

De clubkrant

3 december 1977

Het clubblad werd in 1977 nieuw leven ingeblazen door Frits en Gerrie Gerritsen, Wichert van den Hoorn en Gerrit van den Brink. De advertenties  van het clubblad werden in deze tijd eigen beheer ontworpen door Theo van Beek en Frits Gerritsen. In 1986 nam Annemarie Hop de redactie over van de familie Gerritsen. Verder verleenden…

Lees meer

Onze Ereleden

26 augustus 2007

Bij Rood-Wit hebben wij 8 ereleden. Dat zijn: Mees van den Brink †, Jan Schreuder †, Hennie Gerritsen †, dokter Van Ballegooyen De Jong †, Johan Jansen †, Henk Morren, Ep van Hemel en Teun van Bloemendaal. Mees van den Brink heeft vanaf de oprichting de voetbalvereniging Rood-Wit vooral in materieel opzicht…

Lees meer