Club historie

Sportvereniging Rood-Wit ’58 is opgericht in 1958 en begonnen op één enkel zanderig veld (aan de Boeschoterweg) om vervolgens in de 60-er jaren voor het eerst te worden toegelaten tot de competitie. Vanaf die tijd wordt er gespeeld op de velden aan de Bato’sweg. In de jaren die volgden is Rood-Wit ‘58 uitgegroeid tot een gevestigde vereniging met behulp van de nodige sponsoren en de aanwas van nieuwe leden.

Inmiddels is Rood-Wit ’58 een begrip in Putten en omstreken en heeft de vereniging enkele jaren terug  de accommodatie vernieuwd en aangepast aan het hedendaagse voetbal. Niet alleen is de kantine vernieuwd en gemoderniseerd maar beschikt de vereniging over een kunstgrasveld met sproei-installatie, twee grasvelden en een panna-veld voor de allerkleinsten. De kleedaccommodatie is uitgebreid en gemoderniseerd waarmee de vereniging ruimte biedt voor diverse teams vanuit de eigen vereniging evenals  de bezoekende verenigingen.

Rood-Wit speelt met zijn eerste elftal momenteel in de derde klasse B die op zaterdag wordt gespeeld. De B-selectie en het derde team van Rood-Wit ’58 komen eveneens uit in de (+ res.) vierde  klasse. Daarnaast zijn er nog drie seniorenteams actief in de zesde klasse van de competitie en een damesteam dat uitkomt in de vijfde klasse. De vereniging streeft er naar met A- en B-selectie uit te komen in de derde klasse van de districtcompetitie om daarnaast vooral ook ruimte te bieden voor de sporters die het sportplezier hoog in het vaandel hebben. Om dit te bereiken is Rood-Wit ’58 gestart met diverse initiatieven om de jeugd zich beter te laten ontwikkelen en de A-junioren te ondersteunen bij de overgang naar de A- en B-selectie.

De vereniging heeft momenteel twee B- en twee C-junioren teams. Verder zijn er meerdere teams voor F, E –en D-pupillen actief op onze vereniging evenals ‘de toppertjes’ voor de allerjongsten. De vereniging streeft er voor de jeugd naar selectieteams uit te laten komen in de tweede klasse om doorgroei te realiseren richting de A- en B-selectie. Om dit streven te realiseren is onlangs bij de jeugd een coördinator aangesteld voor technische zaken die ondersteuning gaat bieden bij de realisatie hiervan.

De vereniging draait al jaren op de hulp van betrokken vrijwilligers die om diverse redenen hebben besloten bij te dragen aan onze vereniging . Onze vereniging is daarmee volledig zelfstandig op het gebied van terreinbeheer tot catering en van teambegeleiding tot bestuur. Uiteraard kunnen wij altijd extra handen gebruiken bij het verwezenlijken van ons doel als vereniging, zowel op specifieke taken als bij de dagelijkse gang van zaken.

Ben je enthousiast over onze vereniging en wil je lid worden: klik hier. Of wil je, als vrijwilliger, je graag bij onze vereniging aansluiten om gezamenlijk onze doelstellingen te verwezenlijken, neem dan contact op met desbetreffend bestuur en vraag naar openstaande functies.

Lees hier de toelichting van ons hoofdbestuur en hier van ons jeugdbestuur.

Van buurtclub tot voetbalvereniging. s.v. Rood-Wit '58

De oprichting van de Sportvereniging Rood-Wit '58 betekende nogal wat voor de buurtschappen Veenhuizerveld, Huinen, Poolse Driesten en Krachtighuizen. Eindelijk werd er wat gedaan voor de jeugd van deze buitengebieden. De mensen van het allereerste uur die zich sterk maakten om de s.v. Rood-Wit '58 gestalte geven waren: Gerrit Schuit, Johan Jansen, Jan Schreuder en Ot Jansen.

Vaak werd er “vergaderd" en ieder vrij uurtje stak men in het werven van leden. Eindelijk was het dan zover: tijdens een druk bezochte vergadering werd de s.v. Rood-Wit '58 opgericht. De meesten zullen wellicht niet weten waarom het oprichtingsjaar officieel aan de clubnaam werd gekoppeld, maar dit was een abslute voorwaarde van de K.N.V.B.
De wijze heren van de bond vonden het te verwarrend om nog een verenging met de naam Rood-Wit toe te laten, aangezien er in Amsterdam ook al een club met die naam bestond.

Het eerste bestuur

Het allereerste bestuur van onze vereniging bestond uit de volgende personen:

 • P. Oosterbroek – voorzitter
 • J. Doppenberg – secretaris
 • J. van Tol – penningmeester
 • J. Schreuder – lid
 • B. Schuit – lid
 • G. v. d. Brink – lid
 • G. Schuit – lid

In die tijd was het gebruikelijk dat er een elftalcommissie, een strafcommissie en niet te vergeten een feestcommissie werden benoemd. Ook deze benoemingen leverden voor onze vereniging geen enkel probleem op, omdat de vrijwilligers elkaar verdrongen. Vanaf die tijd staat de club te boek als de vereniging met een bijzonder grote zelfwerkzaamheid. Iets waar we als rechtgeaarde Rood-Witters nog steeds trots op mogen zijn. Onze eerste trainer was dhr. A. Riedeman, eem militairsportinstructeur die zelf lid werd van Rood-Wit en ook jarenlang voor het eerste elftal uitkwam.

De contributie

Contributie moest er natuurlijk ook worden betaald. Jeugdleden tot 16 jaar betaalden f 6,00 per jaar, voor jeugdigen van 16 tot 18 jaar werd een bedrag van f 9,00 per jaar vastgesteld. Ook ten tijde van de oprichting vond men bij Rood-Wit al dat je bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd volwassen kon zijn en daarom rekende men vanaf 18 jaar en ouder het van f 12,00 per jaar. Aan mensen die de militaire dienstplicht moesten vervullen werd een vrijstelling van contributiebetaling verleend. Dit vanwege het feit dat de soldij zo laag was, dat daar onmogelijk ook nog een lidmaatschap van kon worden betaald. De contributiegelden werden bewust aan de lage kant gehouden, omdat er toen ook nog moest worden gezorgd voor een clubtenue en voetbalschoenen. Tegenwoordig wordt dit allemaal via sponsors geregeld, maar het fenomeen shirtreclame was in 1958 nog lang niet aan de orde.

De accommodatie

De oprichting was een feit en Putten had er een tweede voetbalvereniging bij. De toen zittende Gemeenteraad wees ons een terrein toe, waarop wij een seizoen lang (buiten mededinging) konden deelnemen aan de competitie. Dit allereerste “voetbalveld" van de s.v. Rood-Wit bevond zich op de hoek van de Boeschoterweg en de Drosteweg. Een veld dat bestond uit louter en alleen zand met in iedere hoek een klein stukje gras. De nieuwbakken vereniging speelde in een tenue dat bestond uit: een witte broek, een wit shirt en witte kousen. Je hoeft geen groot voorstellingsvermogen te bezitten om erachter te komen hoe elf Rood-Witters er tijdens een droge zomerperiode uitzagen an 90 minuten voetbal. Kalklijnen op het veld was niet mogelijk, maar de vindingrijkheid was groot. Men mengde zaagsel en wit zand, waardoor een vrij stevige substantie ontstond die geschikt genoeg was om er lijnen mee te kunnen trekken.
Kleedkamers, wasgelegenheid en een materiaalhok waren op dit terrein niet aanwezig. Gelukkig voor de nieuwe vereniging woonde er destijds ene familie Been precies in het verlengde van het voetbalveld. Deze mensen waren zo vriendelijk om ons op zaterdag een schuur ter beschikking te stellen zodat men zich daar kon omkleden. Waterleiding was er in het buitengebied nog niet, dus geschiedde het wassen aan de pomp. Het materiaal zoals hoekvlaggen, doelnetten en ballen mochten we ook opslaan in een van de schuren van de familie Been.

Competitie

Tijdens de oefenperiode ging men van bestuurswege naarstig op naar een geschikt terrein waar we ons definitief konden vestigen. Uiteindelijk kwam men terecht bij Jan Westerveld de plaatselijke rijwielhandelaar. Deze verhuurde Rood-Wit het terrein, dat later werd gekocht, waar nu nog steeds wordt gespeeld. Loonbedrijf M. van den Brink werd aangezocht om het perceel te egaliseren, waarbij voornoemde firma een flink deel van de prijs liet vallen en zodoende onze eerste echte sponsor werd. Na een vreselijke droge zomer was het eindelijk zover. De velden lagen er goed bij en op 29 augustus 1960 werd het sportcomplex met de openingswedstrijd Ijsselmeervogels – Arnhemse Boys officieel in gebruik genomen. Twee dagen later, op maandag 31 augustus, werd de Koninklijke goedkeuring verkregen en stond er niets meer in de weg om te gaan deelnemen aan de competitie. Het eerste competitieseizoen werd direct al een groot succes, want de Puttense formatie eindigde bovenaan de ranglijst. Aangezien het inmiddels al lang ter ziele gegane Veslaco uit Harderwijk evenveel punten behaalde als de Roodwitters, diende een beslissingswedstrijd uitsluitsel te geven over het kampioenschap. Dit duel vond plaats op het SDVB terrein in Barneveld. Ondanks de grote supporterschare die was meegereisd, ging de wedstrijd met 3-1 verloren. Tegenstanders uit die tijd waren onder andere Hoevelaken, Terschuurse Boys, Veluwse Boys, EFC, SVP, SOVA, Stroe, Zwart-Wit, Scherpenzeel en Hulshorst. Rood-Wit wist in haar historie 8 maal kampioen te worden; 3 maal met tussenpozen nl. in 1965 – 1966, 1969 – 1970, 1983 – 1984 en in 1988 – 1989. In het begin van de 21e eeuw wist Rood-Wit 3 maal op rij kampioen te worden. De seizoenen 1999 – 2000, 2000 – 2001 en 2001 – 2002 waren dan ook absolute succesjaren voor Rood-Wit. Het laatste kampioenschap werd behaalt in het seizoen 2014-2015, waarmee de club na 10 jaar eindelijk weer terugkeerde in de 3e klasse.

De clubkrant

Het clubblad werd in 1977 nieuw leven ingeblazen door Frits en Gerrie Gerritsen, Wichert van den Hoorn en Gerrit van den Brink. De advertenties  van het clubblad werden in deze tijd eigen beheer ontworpen door Theo van Beek en Frits Gerritsen. In 1986 nam Annemarie Hop de redactie over van de familie Gerritsen. Verder verleenden Bertus Verhoeven (drukker) en Henk van de Kamp (advertenties) hun medewerking. In 1992 veranderde het clubblad van Rood-Wit van een A5 boekje naar een A4 boekje. In deze tijd werd ook de basis gelegd voor de huidige sponsorstructuur bij Rood-Wit door Henk Wemekamp. De redactie werd overgedragen aan Theo en Gerrie van Someren. Zij hebben het begin van het computertijdperk meegemaakt. Zij hebben het clubblad in grote lijnen gemaakt zoals het nu geworden is. Vanaf 1998 tot 2006 is het clubblad gemaakt op de eigen dupliceermachine door Theo van Someren en Nico van de Kraats. Na 1,3 miljoen afdrukken begaf deze dupliceermachine de geest. Hierna werd ook de tekst van het clubblad door Drukkerij ANZA en later Drukkerij Bolhuis ( 2007) verzorgd. Vanaf september 2003 tot 2013 was Gerard van de Kamp redacteur van het clubblad De Rood-Witter. Elke maand helpen een tiental trouwe vrijwilligers met het in elkaar zetten van de ruim 525 clubladen in de kantine van Rood-Wit.  Door de jaren heen is het clubblad steeds verbeterd en mooier geworden. Dat is een compliment aan iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het clubblad De Rood-Witter in de afgelopen 30 jaar. Helaas is door gebrek aan opbrengsten in 2013 het besluit gevallen om te stoppen met het clubblad. Alle relevante informatie uit het mooie clubblad is vanaf nu op deze site te vinden. Maar natuurlijk missen we wel het papieren blad.

Ereleden

Bij Rood-Wit hebben wij 6 ereleden. Dat zijn:

 • Mees van den Brink †,
 • Jan Schreuder †,
 • Hennie Gerritsen †,
 • dokter Van Ballegooyen De Jong †,
 • Henk Morren en
 • Ep van Hemel.

Mees van den Brink heeft vanaf de oprichting de voetbalvereniging Rood-Wit vooral in materieel opzicht gesteund.

Aan speelklaar maken en houden van de voetbalvelden aan de Bato's weg heeft  Aannemersbedrijf Van den Brink & Zn  van 1959 tot 2005 een belangrijke bijdrage geleverd.

Het laatste geld wat Rood-Wit moest afrekenen werd door Mees van den Brink  kwijt gescholden.

Mees van den Brink is in de zomer van 2013 overleden.

Jan Schreuder is mede oprichter van de voetbalvereniging Rood-Wit'58.

Hij bekleedde als bestuurslid van Rood-Wit de functies van penningmeester en die van secretaris.

Vanaf de oprichting tot aan 2006 was Jan Schreuder actief als onderhouds man op ons sportcomplex.

In 2012 is Jan Schreuder overleden.

Hennie Gerritsen was penningmeester van Rood-Wit van 1961 tot 1986.  Elk dubbeltje, ja elke cent werd 3x omgedraaid voor hij werd uitgegeven.

Als Hennie Gerritsen tijdens een bestuursvergadering met zijn hoofd schudde was het voorstel verworpen.  Hennie Gerritsen heeft tot aan het jaar 2000 mee geholpen op het sportcomplex bij alle voorkomende werkzaamheden aan de voetbalvelden en de gebouwen.

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Putten in 1993 ontving Hennie Gerritsen de erepenning van de gemeente Putten uit handen van burgemeester A.J. Berkhout voor zijn grote verdiensten verleend aan de voetbalvereniging Rood-Wit.De laatste jaren tobte Hennie erg met zijn gezondheid en was ook niet meer in staat om naar de club toe te komen. Tot op de laatste dag van zijn leven bleef Hennie echter betrokken bij het wel en wee van de vereniging.

Op de dag voor zijn overlijden informeerde clubmens in hart en nieren Hennie Gerritsen nog naar de financiële perikelen rond de uitbreiding van onze accommodatie. Op 27 oktober 2008 overleed Hennie in de leeftijd van 83 jaar.

Bij 'Onze club' is de oud-secretaris Henk Morren ons vijfde erelid van de club. Henk zit sinds 1966 in het bestuur van de voetbalvereniging waarvan hij tot 2012 de functie van secretaris heeft vervuld. Op voordracht van het Rood-Wit bestuur heeft de ledenvergadering unaniem besloten om Henk Morren vanwege zijn grote verdiensten voor onze club tot erelid te benoemen van Rood-Wit. Henk Morren is in 2012 gestopt met zijn bestuursfunctie, maar zet zich nog op allerlei fronten in voor de club.

Het zesde erelid van Rood-Wit’58 is niemand minder dan Ep van Hemel. Ep is op nog geen 250 meter van onze vereniging geboren en had bij zijn afscheid als bestuurslid meer dan de helft van zijn leven in het Rood-Wit bestuur gezeten.

34 jaar lang heeft Ep van Hemel diverse functies binnen het bestuur bekleed, waarvan de laatste 16 jaar als voorzitter. Vanwege zijn vele inspanningen voor de vereniging is Ep bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter van onze club. Sinds zijn afscheid als bestuurslid is Ep nog steeds betrokken bij de club, zo maakt hij deel uit van de werkploeg en is hij bij thuiswedstrijden van het 1e elftal gastheer samen met mede erelid Henk Morren.

Agenda Rood-wit `58
 • Geen evenementen
Hoofdsponsoren
Clubsponsoren
Subsponsoren
Cosponsoren
Sponsor Kliks