13 november 2018 : Algemene Leden Vergadering agenda

.

J A A R V E R G A D E R I N G

.

Hierdoor nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op

dinsdag 13 november 2018.

De aanvang is om 20.30 uur precies.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening;

 

 1. Notulen vorige jaarvergadering; (liggen ter inzage)

 

 1. Ingekomen stukken;

 

 1. Jaarverslag secretaris;

 

 1. Jaarverslag penningmeester; (Het financieel verslag ligt vanaf 20.00 uur ter inzage)

 

 1. Jaarverslag jeugdsecretaris;

 

 1. Verslag kascommissie;

 

 1. Verkiezing kascommissie;

 

 1. Huldiging jubilarissen; ;  Ivm het hoge aantal (21 stuks)  alleen 40- 50 en 60-jaren.

                                                 De 25-jarige jubilea zullen op de nieuwjaarsreceptie uitgenodigd worden.

 

 

 1. Bestuursverkiezing:

           

             Aftredend en herkiesbaar : Voorzitter Gerard van de Kamp

             Nieuw aangemeld:  Jan Doppenberg.

 

                                        

 1. Bestuursmededelingen;

 

 1. Rondvraag;

 

 1. Sluiting.

 

 

Namens het bestuur van s.v. Rood-Wit ’58      

Hermien Schoonbeek (secretaris)