In Memoriam: Ali Jansen

Van de week ontvingen wij het droevige bericht dat Ali Jansen is overleden.

 

 

Ali is de vrouw van Rood-witter Aart Jansen, die al jarenlang lid is van de werkploeg binnen onze vereniging. Langs deze weg willen wij Aart en de verdere familie condoleren met dit grote verlies en wensen wij hen veel sterkte en kracht toe de komende tijd.