ALV 21-11-2023

Afgelopen dinsdag vond de algemene ledenvergadering plaats- in de kantine van onze voetbalvereniging. Hermien Schoonbeek trapte om 20:30 uur af en een goed uur later werd de vergadering gesloten.

In de tussentijd werd het afgelopen jaar doorgenomen, werden de aanwezige jubilarissen gehuldigd en werden de financiën doorgenomen.

Belangrijkste punten vanuit de vergadering:

  • Martin Willemsen en Tristan Stoffer treden als algemeen bestuurslid toe tot het hoofdbestuur.
  • De contributie wordt m.i.v. seizoen 2024/2025 verhoogd met 5%

Wim v.d. Brink ontving de bloemen, een Domburg pakket en de traditionele pen vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap.

Marcel van Nieuwenhuizen en William Brink werden in het zonnetje gezet omdat beide heren 25 jaar lid zijn van onze vereniging.

De overige jubilarissen (Geertjan v.d. Wal, Erik Pansier, Jaap van Meerveld, Wout Schuit en Mattheus Kieft) waren door diverse omstandigheden afwezig. Ook hen willen we langs deze weg feliciteren met hun jubileum

Het Bestuur