De contributie

Contributie moest er natuurlijk ook worden betaald. Jeugdleden tot 16 jaar betaalden f 6,00 per jaar, voor jeugdigen van 16 tot 18 jaar werd een bedrag van f 9,00 per jaar vastgesteld. Ook ten tijde van de oprichting vond men bij Rood-Wit al dat je bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd volwassen kon zijn en daarom rekende men vanaf 18 jaar en ouder het van f 12,00 per jaar. Aan mensen die de militaire dienstplicht moesten vervullen werd een vrijstelling van contributiebetaling verleend. Dit vanwege het feit dat de soldij zo laag was, dat daar onmogelijk ook nog een lidmaatschap van kon worden betaald. De contributiegelden werden bewust aan de lage kant gehouden, omdat er toen ook nog moest worden gezorgd voor een clubtenue en voetbalschoenen. Tegenwoordig wordt dit allemaal via sponsors geregeld, maar het fenomeen shirtreclame was in 1958 nog lang niet aan de orde.