Het eerste bestuur

Het allereerste bestuur van onze vereniging bestond uit de volgende personen:

  • P. Oosterbroek – voorzitter
  • J. Doppenberg – secretaris
  • J. van Tol – penningmeester
  • J. Schreuder – lid
  • B. Schuit – lid
  • G. v. d. Brink – lid
  • G. Schuit – lid

In die tijd was het gebruikelijk dat er een elftalcommissie, een strafcommissie en niet te vergeten een feestcommissie werden benoemd. Ook deze benoemingen leverden voor onze vereniging geen enkel probleem op, omdat de vrijwilligers elkaar verdrongen. Vanaf die tijd staat de club te boek als de vereniging met een bijzonder grote zelfwerkzaamheid. Iets waar we als rechtgeaarde Rood-Witters nog steeds trots op mogen zijn. Onze eerste trainer was dhr. A. Riedeman, een militairsportinstructeur die zelf lid werd van Rood-Wit en ook jarenlang voor het eerste elftal uitkwam.