Onze Ereleden

Bij Rood-Wit hebben wij 8 ereleden. Dat zijn:

  • Mees van den Brink †,
  • Jan Schreuder †,
  • Hennie Gerritsen †,
  • dokter Van Ballegooyen De Jong †,
  • Johan Jansen †,
  • Henk Morren,
  • Ep van Hemel en
  • Teun van Bloemendaal.

Mees van den Brink heeft vanaf de oprichting de voetbalvereniging Rood-Wit vooral in materieel opzicht gesteund.

Aan speelklaar maken en houden van de voetbalvelden aan de Bato’s weg heeft  Aannemersbedrijf Van den Brink & Zn  van 1959 tot 2005 een belangrijke bijdrage geleverd.

Het laatste geld wat Rood-Wit moest afrekenen werd door Mees van den Brink kwijt gescholden.

Mees van den Brink is in de zomer van 2013 overleden.

 

 

Jan Schreuder is mede oprichter van de voetbalvereniging Rood-Wit’58.

Hij bekleedde als bestuurslid van Rood-Wit de functies van penningmeester en die van secretaris.

Vanaf de oprichting tot aan 2006 was Jan Schreuder actief als onderhouds man op ons sportcomplex.

In 2012 is Jan Schreuder overleden.

 

Hennie Gerritsen was penningmeester van Rood-Wit van 1961 tot 1986.  Elk dubbeltje, ja elke cent werd 3x omgedraaid voor hij werd uitgegeven.

Als Hennie Gerritsen tijdens een bestuursvergadering met zijn hoofd schudde was het voorstel verworpen.  Hennie Gerritsen heeft tot aan het jaar 2000 mee geholpen op het sportcomplex bij alle voorkomende werkzaamheden aan de voetbalvelden en de gebouwen.

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Putten in 1993 ontving Hennie Gerritsen de erepenning van de gemeente Putten uit handen van burgemeester A.J. Berkhout voor zijn grote verdiensten verleend aan de voetbalvereniging Rood-Wit. Tot op de laatste dag van zijn leven bleef Hennie echter betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Op de dag voor zijn overlijden informeerde clubmens in hart en nieren Hennie Gerritsen nog naar de financiële perikelen rond de uitbreiding van onze accommodatie. Op 27 oktober 2008 overleed Hennie in de leeftijd van 83 jaar.

Johan Jansen is mede oprichter van de voetbalvereniging Rood-Wit’58.

Vanaf 1962 trad Johan Jansen tot het bestuur toe als jeugdsecretaris. Uiteindelijk heeft Johan Jansen 30 jaar in het bestuur van de vereniging gezet, waarvan de laatste 12 jaar als voorzitter. Johan was een markante persoonlijkheid, waar veel Roodwitters met warme gevoelens aan terug denken.

Op 31 augustus 2001 is Johan Jansen overleden.

 

 

 

 

Bij ‘Onze club’ is de oud-secretaris Henk Morren ons zesde erelid van de club.

Henk zat sinds 1966 in het bestuur van de voetbalvereniging waarvan hij tot 2012 de functie van secretaris heeft vervuld.

Op voordracht van het Rood-Wit bestuur heeft de ledenvergadering unaniem besloten om Henk Morren vanwege zijn grote verdiensten voor onze club tot erelid te benoemen van Rood-Wit.

Henk Morren is in 2012 gestopt met zijn bestuursfunctie, maar zet zich nog op allerlei fronten in voor de club.

 

 

 

 

Het zevende erelid van Rood-Wit’58 is niemand minder dan Ep van Hemel. Ep is op nog geen 250 meter van onze vereniging geboren en had bij zijn afscheid als bestuurslid meer dan de helft van zijn leven in het Rood-Wit bestuur gezeten.

34 jaar lang heeft Ep van Hemel diverse functies binnen het bestuur bekleed, waarvan de laatste 16 jaar als voorzitter. Vanwege zijn vele inspanningen voor de vereniging is Ep bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter van onze club. Sinds zijn afscheid als bestuurslid is Ep nog steeds betrokken bij de club, zo maakt hij deel uit van de werkploeg en is hij bij thuiswedstrijden van het 1e elftal gastheer samen met mede erelid Henk Morren.

 

Het achtste erelid bij onze vereniging is Teun van Bloemendaal. Teun heeft de afgelopen decennia veel verschillende zaken opgepakt en geregeld binnen onze vereniging. Zijn grootste inspanning is toch wel de nieuwe accommodatie te noemen. Teun ging met prepensioen en vanaf dat moment is hij ongeveer fulltime met de verbouwing van Rood-Wit aan de slag gegaan. Mede dankzij zijn inspanningen kon in 2010 de nieuwe kleed accommodatie + het kunstgrasveld in gebruik worden genomen.

Teun heeft daarnaast jarenlang in het bestuur gezeten, is voorzitter van de Stichting Buitensport Putten en maakt  al ongeveer 20 jaar wekelijks de foto’s van ons eerste elftal.