Camera’s in gebruik genomen

In toenemende mate worden we op sportpark De Eendracht geconfronteerd met vandalisme en overlast. Om dit te voorkomen zijn er recent bewakingscamera’s geïnstalleerd op het sportpark, met als doel het bewaken van onze eigendommen. Deze bewakingscamera’s registreren 24 uur per dag. Vanzelfsprekend gaan we als bestuur zorgvuldig om met de toegang tot en het gebruik van de beelden. Hiertoe is een camera-protocol opgesteld, welke via deze link is te terug te lezen.

Dank gaat uit naar Robert Jansen van Elegant (www.elegantbv.nl) die ons heeft bijgestaan met advies en de camera’s heeft geleverd en geïnstalleerd. Als trouwe sponsor heeft hij een deel van camera’s gesponsord. In deze tijd een welkome bijdrage, klasse Robert! Ben je van plan om camera’s te laten plaatsen, dan ben je bij Elegant aan het juiste adres.


Indien er vragen zijn naar aanleiding van het protocol, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden.

Het Bestuur