DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling en steun die wij als familie ontvingen tijdens het ziekbed en het overlijden van onze geliefde (schoon)moeder en oma

Derkje (Dik) van Boeschoten.

Het was zeer bijzonder om te ervaren hoe een ieder ons op zijn of haar eigen persoonlijke manier heeft gesteund. Dit was voor ons een grote troost.

Familie Van Boeschoten