Groot Onderhoud : Een te grote kostenpost voor Rood-Wit ’58

Groot Onderhoud is voor Rood-Wit ’58 maar ook voor SDC Putten nu een urgent hoofdpijndossier.
Groot Onderhoud kunnen wij als vrijwilligersorganisaties helemaal niet zelf doen, het ontbreekt ons aan financiën, machinerieën en know-how. Voor de veiligheid van de Puttense kinderen en volwassenen alsmede de voetballende gasten is het belangrijk dat dit weer professioneel wordt uitgevoerd.
.
We staan met de rug tegen de muur en starten een Burgerinitiatief en hebben ook uw handtekening nodig!

Ons Burgerinitiatief en probleem in 11 punten uitgelegd:

Burgerinitiatief SDC Putten en Rood-Wit ‘58

 1. Tientallen jaren verzorgde de gemeente Putten het Groot onderhoud bij de voetbalverenigingen SDC Putten en Rood-Wit ‘58
 2. De gemeente Putten wil ondanks getekende afspraken dit nu niet meer doen
 3. Dit betekent een enorm probleem voor onze voetbalverenigingen
 4. SDC Putten en Rood-Wit ’58 hebben niet de machines, financiën en kennis om zoiets ingrijpends uit te kunnen voeren
 5. Zonder Groot Onderhoud zijn de velden vanaf augustus niet meer veilig te bespelen
 6. Vele gesprekken en initiatieven bleken tot geen enkel resultaat te leiden bij de gemeente Putten
 7. Rood-Wit ’58 en SDC Putten betalen jaarlijks tienduizenden euro’s aan OZB belasting en erfpacht aan de gemeente Putten
 8. De Stichting Binnensport in Putten krijgt wel gewoon financiële steun voor Groot Onderhoud
 9. Wij staan samen met de rug tegen de muur en starten nu een Burgerinitiatief
 10. Bij genoeg handtekeningen moet de Gemeenteraad, de Puttense politieke partijen, ons Burgerinitiatief gaan bespreken om het Groot Onderhoud te herstellen
 11. Wij vragen nu uw hulp! Teken alstublieft de handtekeningenlijst!

.
Kortom als Puttense voetbalverenigingen willen wij deze urgentie concreet maken door middel van het starten van een Burgerinitiatief. Formeel zullen we dit indienen als Burgerinitiatief: Continuering Groot Onderhoud bij de voetbalverenigingen SDC Putten en Rood-Wit ’58 door de gemeente Putten.

Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners of van belanghebbenden die een activiteit uitvoeren in Putten om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad te plaatsen. Groot Onderhoud leent zich hier nu wel voor. Via een verzoek die wordt ondersteund door minimaal 23 personen van 16 jaar of ouder kan eea worden ingediend. Wat is grofweg de procedure… 

 1. De Gemeenteraad behandelt het voorstel in de eerstvolgende vergadering na de datum van indienen van het verzoek (er moet wel minimaal drie weken tussen de dag van indienen en de raadsvergadering zitten). In ons geval: donderdag 9 mei 2019!
 2. Als de raad het verzoek afwijst omdat het in strijd is met artikel 4 van de verordening (bijv. omdat het onderwerp niet tot de bevoegdheid van de raad behoort) dan kan de raad het voorstel doorzenden naar het college.
 3. Als de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatief voor de eerstvolgende vergadering van de raad en/of commissie.
 4. De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker (SDC Putten) schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief geagendeerd is. De      verzoeker of zijn plaatsvervanger zijn gehouden om het burgerinitiatief tijdens deze vergadering nader toe te lichten.

Al jaren wijzen wij als voetbalverenigingen er op dat Groot Onderhoud onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Putten behoord te blijven. Groot Onderhoud kunnen wij als vrijwilligersorganisaties helemaal niet zelf doen, het ontbreekt ons aan financiën, machinerieën en know-how. Voor de veiligheid van de Puttense kinderen en volwassenen alsmede de voetballende gasten is het belangrijk dat dit weer professioneel wordt uitgevoerd.
.
Als vrijwilligersorganisaties zijn wij al jaren bezig met honderden pagina’s gemeentelijke rapporten, nota’s, plannen, subsidieregelingen, Open Club, Open Sportpark alsmede zaken overgehevelde gemeentelijke WMO zaken als als Nationale Sportweek, Koningsspelen, Puttense Sportmarathon, gehandicapten, vluchtelingen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen, etc etc.  Het is nu tijd dat de basisnoodzakelijke voorziening voor dit alles wordt hersteld, namelijk: veilige voetbalvelden! Dit door Groot Onderhoud. 

Middels dit Burgerinitiatief willen we de bewustwording hiervan aanreiken bij de politiek. De Stichting Buitensport Putten (beheerstichting voetbalvereniging Rood Wit ’58) en Stichting Sportaccommodatie SDC Putten (beheerstichting SDC Putten) hebben meerdere offertes opgevraagd en thans (2019) komen deze kosten voor Groot Onderhoud uit op ca: Rood-Wit ’58 Euro 9.500 en SDC Putten Euro 28.100. Wij wijzen er bijvoorbeeld op dat de Stichting Binnensport wel gewoon financiële ondersteuning krijgt voor Groot Onderhoud (een jaarlijkse subsidie van Euro 39.000). 

Om het Burgerinitiatief te ondersteunen zijn er 23 handtekeningen nodig. Rood Wit ’58 en SDC Putten zullen de komende twee weken deze ondersteunende handtekeningen verzamelen, de verwachting is dat wij samen wel meer dan de benodigde 23 handtekeningen kunnen verzamelen. Sterker nog hoe meer hoe beter! Op zaterdag 16 maart kan een ieder terecht bij onze verenigingen om het Burgerinitiatief te ondersteunen.

We hopen dat onze leden, onze gasten, politici, sponsoren en andere bezorgde burgers het Burgerinitiatief ondersteunen en hun handtekening komen zetten!

.
Met sportieve groet,

namens het bestuur van s.v. Rood-Wit ’58

.

Gerard van de Kamp

Voorzitter s.v. Rood-Wit ’58

Agenda Rood-wit `58
 • Geen evenementen
Hoofdsponsoren
Clubsponsoren
Subsponsoren
Cosponsoren
Sponsor Kliks