Jaarvergadering : Dinsdag 14 november

Hierbij willen wij alle leden uitnodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering.

Graag noteren in uw agenda : 14 november jaarvergadering.  

De agenda zal ook bij Rood-Wit opgehangen worden.  We beginnen om 20:30