Jaarvergadering

Hieronder de notulen van de jaarvergadering van 14 november 2017

1. Opening
Gerard opent de 59e vergadering en heet een ieder welkom.
Er zijn bijna 50 leden aanwezig, helaas iets minder dan vorig jaar. We zullen wat meer reclame moeten maken voor deze gezellige avond..
De zonnepanelen zijn helaas nog niet geïnstalleerd. De voorzitter geeft hier uitleg over. Verder nog aandacht voor de nieuwe bezetting van de sponsorcommissie en de kledingcommissie. Een goede zaak voor de club. Natuurlijk wordt ook de goedlopende contributie incasso en ledenadministratie weer genoemd.

2. Notulen vorige vergadering
Geen vragen over de notulen

4. Ingekomen stukken
Theo van Beek, Dick Rozendaal en Martin Willemsen hebben zich afgemeld.

5. Jaarverslag secretaris, zowel de jeugd als de senioren.
Dit werd in een interactieve presentatievorm gedaan, met diverse foto’s.
Presentatie door Hermien Schoonbeek. Ook dit jaar weer mooie berichten en leuke foto’s..

6.Jaarverslag van de penningmeester.
Het financieel verslag lag vanaf 20:00 ter inzage. We schrijven zwarte cijfers, (een kleine plus), dus de penningen worden goed beheerd. Jeffrey Willemsen geeft op een mooie manier een korte uitleg. De kaspositie is hoog i.v.m. de speciale rekening voor de zonnepanelen.

7/8. Verslag en verkiezing Kascommissie
De kascontrole was uitgevoerd door Johan Mulder en Rene van Hemel. Alles goed bevonden. Johan en Rene zijn voor de volgende controle beschikbaar.

9. Huldiging van de jubilarissen.
Dat was dit jaar een drukke boel. Er waren 9 jubilarissen, waarvan er 5 ook echt aanwezig waren om de bloemen en pen met inscriptie van onze voorzitter in ontvangst te nemen. De volgende personen waren 25 jaar bij Rood-Wit: Arie den Herder, Jaco Zegers, Gerwin van Nieuwenhuizen en Erik Jansen waren 25 jaar lid. Cor Elbertsen was 50 jaar lid van de club. Dick Rozendaal had zich ziek afgemeld. Gerard Schipper en Gert Reyersen waren niet aanwezig. Gerard van de Kamp feliciteerde ze allemaal persoonlijk en gaf ze een pen en een bosje bloemen.

10. Bestuursverkiezingen:
Voor de vacante functie van secretaris is helaas nog niemand gevonden. Teun van Bloemendaal nam afscheid van het hoofdbestuur en gaat zich helemaal richten op de Stichting Buiten sport, waar hij voorzitter van is. Hij werd bedankt met een dinerbon en een bos bloemen. Hermien Schoonbeek werd verwelkomd als nieuw bestuurslid. Speciaal door de voorzitter gevraagd. Eindelijk een vrouw in het hoofdbestuur en nog een hele creatieve ook..

11. Bestuur mededelingen:

Vorig jaar afgesproken dat we de contributie jaarlijks zullen verhogen waarbij we hier de consumentenindex volgen. Voor het seizoen 2017-2018 betekent dit een afgeronde verhoging van 1,4 procent..Concreet betekent dit voor een seniorenlid : € 3,00 per jaar erbij.

12. Rondvraag:
Eddy Kraaij : Wie is wedstrijdsecretaris ? Martijn Kieft en Bert Vastenburg. Vriendschappelijke wedstrijden van het eerste worden door de TC geregeld.
Rene van Hemel : Wat gebeurt er met het braakliggende terrein? Grasveldje voor de doelen en veldje voor het schoolvoetbal. Komt er nog een koffietentje buiten? Niet op het grasveld, maar misschien ooit onder de overkapping.
Teun van Bloemendaal : Ondanks de toezegging voor compensatie van de gemeente voor groot onderhoud, blijft de SBP wel vechten voor een goede afspraak voor de toekomst.

13. Sluiting

Gerard bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.45uur.

Agenda Rood-wit `58
  • Geen evenementen
Hoofdsponsoren
Clubsponsoren
Subsponsoren
Cosponsoren
Sponsor Kliks