Klussendag 2021

Ondanks het feit dat de animo helaas dit jaar minder was dan vorig jaar, hebben zo’n 25 Roodwitters afgelopen zaterdag onder leiding van Punt het sportpark onder handen genomen.

Camping de Poelakker stelde zoals elk jaar weer zijn gereedschap beschikbaar, Tim ook dit jaar weer enorm veel dank!

Piet Stijf had bij zijn werkgever en onze trouwe sponsor Van de Brug een IBC met azijn geregeld, zodat het onkruid kon worden aangepakt. Van De Brug (en Piet) veel dank voor dit schitterende gebaar.

Na een ochtend hard boenen, schrobben, snoeien en vegen was het rond het middaguur tijd voor de welverdiende lunch.

Langs deze weg willen wij alle aanwezigen danken voor hun hulp, een club is niets zonder zijn vrijwilligers!