201812 Sport-Inn en Rood-Wit tekenen kleding-contract.

Zaterdag 1 december kwam Sander van Sport-Inn naar Rood-Wit om het contract te ondertekenen. De besprekingen waren al eerder afgerond en nu was er tijd voor het officiële gedeelte. In de rust van de wedstrijd van het eerste ging Sander eerst even naar het Hokje. Los van het kledingcontract had Sport-Inn ook de kledingen van de gastvrouwen en gastheren gesponsord. Dat was een mooi gebaar en ook handig als herkenning voor onze gasten. Sander werd uitgebreid bedankt door Reinalda, namens het hele team : Reinalda, Abri, Danielle, Ina, Bert, Michel en Gerard. In de ijzige kou hebben we de wedstrijd afgekeken en toen naar de bestuurskamer, waar het weer gezellig was. Na een paar drankjes keken we elkaar aan :  Oh ja..  er moest nog wat getekend worden. Dit was een teken dat de contacten en samenwerking met Sport-Inn prima verloopt. Helaas kon Ina Klaster er niet bij zijn, maar Teun kon toch een paar officiele foto’s maken.  Sander, bedankt voor de sponsoring en de samenwerking.

.