Corona update 05-11-2021

Zoals eerder aangekondigd hebben we als bestuur overleg gehad over de aangekondigde corona maatregelen.

Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport. Hiermee lijkt een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar en ouder ook voor de buitensport, was praktisch niet uitvoerbaar.  De KNVB is op dit moment bezig een protocol uit te werken. 

Vooralsnog hanteren we bij onze vereniging het beleid zoals de afgelopen weken gangbaar was.

Zodra er meer bekend is omtrent het protocol van de KNVB zal er nadere berichtgeving volgen.

Het bestuur