KERSTKLAVERJASAVOND

Vrijdag 16 december a.s. organiseren wij weer een

vrije kerstklaverjasavond.

Als u hieraan mee wilt doen, moet u zich even vóór 15 december a.s. opgeven aan de bar of bij Henk Morren (06-20069340).

U kunt ook een mail sturen aan h.morren@chello.nl.

Het prijzenpakket zal, zoals gewoonlijk, weer rijkelijk gevuld zijn met smakelijke prijzen.

De inleg bedraagt € 5,00 per persoon.

De aanvang is om 19.45 uur precies.

De klaverjaskommissie.