Nieuwe bordsponsor: Schoonbeek Tuinen

Sinds een aantal weken hangt het reclamebord van Robert Schoonbeek langs het hoofdveld. Robert (zoon van Hermien) poseert trots naast het reclamebord en we willen hem bedanken voor zijn steun aan onze club.