Reminder: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2022

Langs deze weg willen wij alle leden van onze club uitnodigen voor de jaarvergadering op dinsdag 24 mei 2022. Aanvang van de vergadering is 20:30 uur.