Algemene ledenvergadering

Afgelopen dinsdag 24 mei 2022 werd de Algemene Ledenvergadering van Rood-Wit’58 gehouden. Bijna 60 leden waren aanwezig.

Naast bespreking van de algemene agendapunten zoals financiën en PowerPoint jaarverslag werden ook een aantal punten voor stemming ingebracht:

Erelid

Gert Vis had namens Stichting Buitensport Teun van Bloemendaal voorgedragen als erelid van onze vereniging. Teun van Bloemendaal was zeer verrast en had dit totaal niet verwacht. Alle aanwezige leden stemden unaniem voor!

Gert Vis namens Stichting Buitensport Putten

Door middel van een diapresentatie, toespraak, oorkonde en cadeau werd vervolgens het nieuwe erelid Teun van Bloemendaal in het zonnetje gezet voor al zijn activiteiten in de afgelopen decennia. (Lees ook een uitgebreid artikel over erelid Teun op deze website)

Teun wordt benoemd als erelid van Rood-Wit’58

Rookvrije accommodatie

In het kader van preventie vanuit Open Club/Actief Putten (initiatief gemeente Putten) zijn we als Rood-Wit’58 druk bezig geweest met een aantal zaken . Zo hebben we een sociaal veiligheidsplan opgesteld met gedragsregels. Deze is te vinden op de website en een verzoek naar iedere vrijwilliger om hier naar te kijken. Het allerbelangrijkste is dat we werken met een 4-ogen beleid. Zorg dat je niet alleen bent met een kind/jong volwassene. Daarnaast komen we in aanmerking voor gratis VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag). Deze verklaringen willen we voor alle vrijwilligers aanvragen. Meer info hierover volgt. Verder zijn we bezig met een gezonde kantine en een rookbeleid. Voor de jeugd willen we graag het terrein op zaterdagochtend tot 13.00 uur rookvrij maken. Dus zowel de velden als het terras zijn dan rookvrij. Roken kan uit het zicht van de jeugd, aan de achterkant van de kantine. Hier zal een rookhok gebouwd worden. Bovenstaand voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen en zal worden uitgevoerd.

Nieuwe bestuursleden

We zijn blij dat het Hoofdbestuur is uitgebreid met twee nieuwe enthousiaste bestuursleden. Rob Doppenberg en Jurgen van de Kraats hadden zich aangemeld als bestuurslid en hun toetreding is unaniem akkoord bevonden door de aanwezige leden.

Jubilarissen

Ook mochten we weer een groot aantal jubilarissen huldigen voor hun 25-, 40- en zelfs 50-jarig lidmaatschap van Rood-Wit’58. Jubilarissen Rudy Sakkers, Jannie Meiling, Gijs van de Kamp, Henk Bouw, Henk Doppenberg, Martin Bonenberg en Gert Posthouwer werden toegesproken door René van Hemel en ontvingen bloemen, pakket van Domburg en de legendarische Rood-Wit jubileum pen met inscriptie. In een apart artikel op onze website leest u meer over onze jubilarissen.

Henk Bouw, Henk Doppenberg, Martin Bonenberg, Gert Posthouwer, Jannie Meiling, Gijs vd Kamp, Rudy Sakkers

Contributie

Als laatste kon het Hoofdbestuur melden dat de contributie niet verhoogd gaat worden omdat het, ondanks twee “Corona seizoenen”, financieel goed gaat met onze vereniging.

De eerstvolgende jaarvergadering zal hopelijk weer in november 2022 worden gehouden.

Na deze positieve berichten sloot het Hoofdbestuur de ledenvergadering en nodigde alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar om te proosten op ons erelid Teun, jubilarissen en onze vereniging.