Nieuwsarchief

2017-11 sponsoring MO11-1

We waren blij dat we onze vaste sponsor “Het Smulhuisje” weer bij ons konden begroeten. Henky en Patricia kwamen langs om onze MO11-1 mooie nieuwe wedstrijdshirts te overhandigen. Namens de sponsorcommissie werden ze door Casper Maaijen hartelijk bedankt. Hij bedankte ook nog Piet Stijf, die de contacten gelegd had. Komt u eens kijken naar dit leuke meidenteam. Misschien kent u ook wel een meisje die bij ons wil komen voetballen. Na het maken van de foto gingen Henky en Patricia met een mooie bos bloemen een bakje koffie drinken en weer aan het werk. Namens de hele vereniging bedankt voor jullie geste en veel succes met “Het Smulhuisjes”.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Ballentassen voor de jeugd

Goedemiddag leiders en trainers van de jeugdteams,

Nuy (van Bloemendaal), wie kent hem niet, heeft weer eens meegedaan aan een verloting en ja hoor hij viel weer in de prijzen, een waardebon van Intersport Ermelo (ja de concurrent van onze ‘hofleverancier’ maar wel een mooi bedrag gewonnen.

We hebben besloten om de ballentassen van de jeugdteams van de JO09 t/m de J(M)O15 te vervangen door van die mooie zwarte Stanno ballentassen zoals de JO17 en JO19 teams ze ook al hebben.
Echt supermooi met bedrukking erop, prachtig. Het bedrag van de bon was niet helemaal toereikend maar gelukkig wilde Rood Wit bijdragen aan deze tassen.

De tassen zijn er….. zie foto! Vanavond zij Wilma en ik op Rood Wit en zullen we ze alvast geven aan de teams die er zijn.
As zaterdag zit ik in t Hokje en dan kunnen de tassen ook opgehaald worden.

De oude tassen die nog goed zijn, die willen we graag terug. Tassen die kapot zijn of echt slecht die hoeven we niet terug, die mogen in de kliko.

Nuy, bedankt dat je dit doet en ook de tijd die je erin hebt gestoken om ze te bestellen en te regelen.

Als jullie Nuy tegenkomen…. Dank Je zou super zijn!

Hartelijke groet,
Wilma en Ina

2017-11 Sponsoring JO9-5

Enkele weken geleden werd er bij Rood-Wit weer een team verrast met nieuwe kleding. Via Henri Hoegen kwam de sponsorcommissie terecht bij Auto Garderen. Inderdaad.. het bedrijf van zijn broer Gert-Jan. Rood-Wit is heel erg blij dat er nog bedrijven zijn die kleding willen sponsoren. De voorzitter van de sponsorcommissie, Casper Maaijen, bedankte Gert-Jan voor zijn gift en wenste het team veel plezier met hun nieuwe kleding.
.
.
.
.
Ze staan er prachtig op !
.
.

Jaarvergadering

Hieronder de notulen van de jaarvergadering van 14 november 2017

1. Opening
Gerard opent de 59e vergadering en heet een ieder welkom.
Er zijn bijna 50 leden aanwezig, helaas iets minder dan vorig jaar. We zullen wat meer reclame moeten maken voor deze gezellige avond..
De zonnepanelen zijn helaas nog niet geïnstalleerd. De voorzitter geeft hier uitleg over. Verder nog aandacht voor de nieuwe bezetting van de sponsorcommissie en de kledingcommissie. Een goede zaak voor de club. Natuurlijk wordt ook de goedlopende contributie incasso en ledenadministratie weer genoemd.

2. Notulen vorige vergadering
Geen vragen over de notulen

4. Ingekomen stukken
Theo van Beek, Dick Rozendaal en Martin Willemsen hebben zich afgemeld.

5. Jaarverslag secretaris, zowel de jeugd als de senioren.
Dit werd in een interactieve presentatievorm gedaan, met diverse foto’s.
Presentatie door Hermien Schoonbeek. Ook dit jaar weer mooie berichten en leuke foto’s..

6.Jaarverslag van de penningmeester.
Het financieel verslag lag vanaf 20:00 ter inzage. We schrijven zwarte cijfers, (een kleine plus), dus de penningen worden goed beheerd. Jeffrey Willemsen geeft op een mooie manier een korte uitleg. De kaspositie is hoog i.v.m. de speciale rekening voor de zonnepanelen.

7/8. Verslag en verkiezing Kascommissie
De kascontrole was uitgevoerd door Johan Mulder en Rene van Hemel. Alles goed bevonden. Johan en Rene zijn voor de volgende controle beschikbaar.

9. Huldiging van de jubilarissen.
Dat was dit jaar een drukke boel. Er waren 9 jubilarissen, waarvan er 5 ook echt aanwezig waren om de bloemen en pen met inscriptie van onze voorzitter in ontvangst te nemen. De volgende personen waren 25 jaar bij Rood-Wit: Arie den Herder, Jaco Zegers, Gerwin van Nieuwenhuizen en Erik Jansen waren 25 jaar lid. Cor Elbertsen was 50 jaar lid van de club. Dick Rozendaal had zich ziek afgemeld. Gerard Schipper en Gert Reyersen waren niet aanwezig. Gerard van de Kamp feliciteerde ze allemaal persoonlijk en gaf ze een pen en een bosje bloemen.

10. Bestuursverkiezingen:
Voor de vacante functie van secretaris is helaas nog niemand gevonden. Teun van Bloemendaal nam afscheid van het hoofdbestuur en gaat zich helemaal richten op de Stichting Buiten sport, waar hij voorzitter van is. Hij werd bedankt met een dinerbon en een bos bloemen. Hermien Schoonbeek werd verwelkomd als nieuw bestuurslid. Speciaal door de voorzitter gevraagd. Eindelijk een vrouw in het hoofdbestuur en nog een hele creatieve ook..

11. Bestuur mededelingen:

Vorig jaar afgesproken dat we de contributie jaarlijks zullen verhogen waarbij we hier de consumentenindex volgen. Voor het seizoen 2017-2018 betekent dit een afgeronde verhoging van 1,4 procent..Concreet betekent dit voor een seniorenlid : € 3,00 per jaar erbij.

12. Rondvraag:
Eddy Kraaij : Wie is wedstrijdsecretaris ? Martijn Kieft en Bert Vastenburg. Vriendschappelijke wedstrijden van het eerste worden door de TC geregeld.
Rene van Hemel : Wat gebeurt er met het braakliggende terrein? Grasveldje voor de doelen en veldje voor het schoolvoetbal. Komt er nog een koffietentje buiten? Niet op het grasveld, maar misschien ooit onder de overkapping.
Teun van Bloemendaal : Ondanks de toezegging voor compensatie van de gemeente voor groot onderhoud, blijft de SBP wel vechten voor een goede afspraak voor de toekomst.

13. Sluiting

Gerard bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.45uur.

Ruilmiddag voetbalplaatjes

RUILMIDDAG VOETBALPLAATJES OP WOENSDAG 22 NOVEMBER !

Woensdag 22 november is er een ruilmiddag voor de voetbalplaatjes in de kantine van S.V. Rood-Wit ’58.
In samenwerking met Plus Dee Putten kan van 14.00-17.00 uur voetbalplaatjes worden geruild.

20171109 Veiligheid

Putten, 4 november 2017

Betreft: Veiligheid
.
Aan de ouders en/of verzorg(st)ers van alle Rood-Wit’58 jeugdleden

Op de laatste ouderavond, is er naar aanleiding van een paar actuele gebeurtenissen gesproken over het onderwerp veiligheid.

Als eerste kunnen we u melden dat we op zoek zijn naar een vertrouwenspersoon, waar een ieder met zijn of haar opmerkingen en waarnemingen terecht kan. Omdat het niet gemakkelijk is om daar een juist iemand voor te vinden, duurt het echter nog even voor we daar concreet over kunnen zijn. We hebben Buurtzorg Jong hierin trouwens om advies gevraagd.

Een tweede punt is de veiligheid op trainingsavonden. We leven helaas in een maatschappij waarin rare dingen gebeuren. Gelukkig hebben we hier als vereniging nooit mee te maken gehad, maar het lijkt ons wel goed om (ter voorkoming van) ‘samen met jullie als ouders’ alert te zijn. Zeker nu de wintertijd weer is ingegaan en een aantal wegen rondom onze velden toch wel erg donker zijn.

We adviseren u daarom om uw kind niet alleen door het donker naar de vereniging te laten fietsen. Laat ze met een aantal samen naar de trainingen gaan of probeer hen met wat andere ouders per toerbeurt naar de trainingen te brengen. Verder kan het ook van belang zijn om er met uw kind over te praten, hoe hij/zij moet handelen in situaties waar niemand ooit in terecht hoopt te komen. De teamleid(st)er zal u bij vragen hierover zeker willen adviseren.

Tot slot nog de verlichting van de fietsen. Voor het merendeel van u zal dit niet nodig zijn, maar toch adviseren we u erop te letten dat uw kind ‘goed zichtbaar’ op weg naar onze vereniging gaat.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende via 06-30514134 of insiderhenk@gmail.com

Namens het jeugdbestuur van Rood-Wit ’58

Henk Doppenberg

20171105 Gyan Wellenberg gescout door Pec Zwolle

Gyan Wellenberg uit onze JO9-3 is onlangs gescout door PEC Zwolle.
De jongen is daar eerste zes keer op proef wezen trainen en dat is zo goed gegaan, dat hij in ieder geval tot het einde van het seizoen bij de profclub uit Zwolle blijft. Gyan blijft verder gewoon bij Rood-Wit voetballen en daar zijn we erg blij mee.
Als vereniging willen we Gyan en natuurlijk ook vader Hans heel veel succes wensen in Zwolle.

Hoofdsponsoren
Clubsponsoren
Subsponsoren
Cosponsoren
Sponsor Kliks